Tag Archives: Slet Ransom.Sodinokibi fra Mozilla

virus tag

Mulige trin til Sletning Ransom.Sodinokibi fra Firefox

Ransom.Sodinokibi Fjernelse: Easy guide til at Slet Ransom.Sodinokibi Let

Ransom.Sodinokibi er ansvarlig for inficering af dll-filer
NlsLexicons0039.dll 6.0.6000.16386, PresentationHostProxy.dll 4.0.31106.0, iscsidsc.dll 6.0.6000.16386, winipsec.dll 5.1.2600.2180, setupapi.dll 5.1.2600.1106, jgsd400.dll 17.0.0.0, BDATunePIA.ni.dll 6.0.6002.18005, WUDFUsbccidDriver.dll 6.0.6002.18005, atmfd.dll 0, iconlib.dll 5.1.2600.5512, rdpwsx.dll 6.1.7600.16385, cimwin32.dll 5.1.2600.1106, FDResPub.dll 6.1.7600.16385, PresentationCore.dll 3.0.6920.5011, dispex.dll 5.7.0.16599, asycfilt.dll 6.0.6001.22665
Continue reading