Tag Archives: Slet .Codelocks File Virus fra Windows 7

virus tag

Fjerne .Codelocks File Virus fra Chrome

Assistance For Sletning .Codelocks File Virus from Internet Explorer

Disse dll-filer er blevet inficeret på grund af .Codelocks File Virus
Audiodev.dll 5.2.3802.3802, NlsLexicons0416.dll 6.0.6000.16710, wship6.dll 5.1.2600.1106, msdaer.dll 2.70.7713.0, oleacc.dll 7.0.0.0, mscorlib.ni.dll 2.0.50727.4927, wmdmps.dll 8.0.1.20, drmstor.dll 9.0.0.4503, wuapi.dll 7.3.7600.16385, FolderProvider.dll 6.1.7601.17514, cmncliM.dll 6.1.7600.16385, odbcbcp.dll 6.0.6001.18000, sdcpl.dll 6.1.7600.16385
Continue reading