Tag Archives: Sadan fjernes .SATANA file virus

virus tag

Afinstaller .SATANA file virus fra Firefox : Slet .SATANA file virus

Afinstaller .SATANA file virus I Enkle Klik

.SATANA file virus inficerer følgende browsere

Mozilla Versions Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla Firefox:45.5.0, Mozilla Firefox:49, Mozilla Firefox:49.0.1, Mozilla:47.0.2, Mozilla:39.0.3, Mozilla Firefox:38, Mozilla Firefox:51, Mozilla Firefox:45.1.1, Mozilla Firefox:45.7.0, Mozilla:44.0.1, Mozilla:45.3.0, Mozilla:47.0.1, Mozilla:43.0.4, Mozilla Firefox:38.2.0, Mozilla:45.5.1
Chrome Versions Chrome 57.0.2987, Chrome 54.0.2840, Chrome 56.0.2924, Chrome 52.0.2743, Chrome 58.0, Chrome 49.0.2623, Chrome 48.0.2564, Chrome 50.0.2661, Chrome 55.0.2883, Chrome 51.0.2704
Internet Explorer Versions IE 7:7.00.6000.16441, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, IE 10:10.0.8250.00000, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 7:7.00.6001.1800, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 8:8.00.6001.18702, IE 10:10.0.8400.00000, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441

Continue reading